Tarinoita inarinsaamenkielellä
Teija Tamminen

Hitruu! -kirjasarjassa on todellisuuteen perustuvia tarinoita Nellimistä, inarinsaamelaisista ja heidän kulttuuristaan inarinsaamen kielellä kirjoitettuna. Kirjoista löytyvät inarinsaame-suomi -sanastot ja niistä on tehty myös ääninauhat kielen opiskelemista varten. Tarinoita kirjoihin on kerännyt ja kirjoittanut nellimiläinen Teija Tamminen (e. Linnanmäki). Kuvitukset ovat Riitta Ahosen käsialaa. 

Kuvat ovat linkkejä saamelaiskäräjien samediggi.fi -sivustolle, jossa voit tarkastella niitä lähemmin ja myös ostaa kirjan. 

Teija Tamminen

Ensimmäinen inarinsaamen alkeisoppikirja Hitruu! 1 – Ááhu kuuvl johdattaa Ánnán ja Saammâlin seurassa inarinsaamen kieleen ja kulttuuriin.

Tarkoitettu kolmasluokkalaisille inarinsaamenkielen opiskelemiseen vieraana kielenä.

Toisessa Hitruu! 2 – Pennuuseibi! -kirjassa Ánná ja Saammâl jatkavat seikkailujaan pienessä Nellimin kylässä.

Tarkoitettu neljäsluokkalaisille.

Kolmannessa Hitruu! 3 – Skipáreh -kirjassa Ánnán ja Saammâlin seurana on enemmän kylän vanhuksia, joista läheisimpiä ovat Siggá-muori ja Piäkká -isoeno.

Tarkoitettu viidesluokkalaisille.

Neljännessä kirjassa Hitruu! 4 – Sämieennâm Ánná ja Saammâl ovat itsekin jo kuudesluokkalaisia. Jokainen kirja kuvaa yhden vuoden aikana vuodenaikoihin sidoksissa olevia perinteisiä tapoja. Tässä kirjassa vahvemmin mukana saamelainen maailmankatsomus.

Tarkoitettu  kuudesluokkalaisille. 

FI